Järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyvyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat.

Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

YHTEISET TILAT

Ulko-ovet pidetään lukittuna. Kellonajat on sovittu taloyhtiökohtaisesti.

Kun ulko-ovet ovat lukittuna, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havatuista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

YLEISTÄ

Muutos ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen kello 21.00. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siten että siitä aiheutuu haittaa tai häiriöitä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisaikaan niiltä on luotava lumet.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kun talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille.

MUUTTOILMOITUS

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

PYSÄKÖINTI

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.

TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuna aikoina. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Huoneiston haltijan on ennen töiden aloittamista ilmoitettava yhtiölle huoneiston vesi- ja kosteuseristeisiin kohdistuvista muutostöistä. Yhtiölle on etukäteen ilmoitettava myös muihin rakenteisiin, putkistoon, sähköjohtoihin yms. kohdistuvista töistä.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella koirat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä saa liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSIEN RIKKOMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN, HUONEISTON HALLINTAANOTON TAI VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISEEN/PURKAMISEEN.

MÄÄRÄYKSET ON VAHVISTETTU YHTIÖKOKOUKSESSA.