Kiinteistönhoito

 • Päivystys 24h
 • Huoltokirjojen ylläpito
 • Ulkoalueiden hoito
 • Lumityöt ja liukkaudentorjunta
 • Porrashuoneiden siivoukset
 • Kiinteistöjen yleiset siivoustyöt
 • Pihatyöt
 • Nurmikonleikkuu
 • Trimmaukset
 • Viherrakentaminen
 • Lumen auraukset
 • Lumen lastaukset
 • Katon kuntokartoitukset, puhdistukset ja pesut
 • Tiilienvaihdot
 • Maalaukset, tiili- ja peltikatot
 • Rännien puhdistukset
 • Lumen pudotukset
 • Julkisivujen, kattojen, parvekkeiden ym. painepesut 40 metriin saakka
 • LVIS-työt yhteistyökumppaneiden kanssa

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Fill out my online form.